ΣΕΒΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ
ΤΟΥΣ ΚΟΙΤΑΖΩ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ
ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ..!!

Πηγή: Antonis Sigalas