Αντιδήμαρχος Σαντορίνης Γρηγόριος Θ. Μαντούσης Ο Δήμος Θήρας, προκειμένου να υπάρξει αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας, από την εξάπλωση του covid 19, προέβη έως σήμερα σε :

• Έγκαιρη (πριν την επιβολή των κυβερνητικών μέτρων) σύγκληση του Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, με στοχευμένη συμμετοχή φορέων και προσώπων, που σχετίζονται με την υγεία και καθορίσθηκε καθημερινή επικοινωνία του Δημάρχου (ως Προϊσταμένου Πολιτικής Προστασίας) με κάθε αρμόδια Υπηρεσία και Προϊσταμένου αυτής.

• Συντονισμό των οργανωμένων εθελοντικών ομάδων (Τάγμα Εθνοφυλακής, Εθελοντικό Διασωστικό Σώμα και εθελοντών δημοτικών υπαλλήλων).

• Ενίσχυση της εποπτείας για αυστηρή τήρηση των μέτρων, με ένταξη στο σύστημα πολιτικής προστασίας, τους Προέδρους των Κοινοτήτων μας, στα διοικητικά όρια των χωριών τους.

• Ανακοίνωση στο κοινό, για την έγκαιρη ενημέρωσή τους από τον Δήμο, μέσω της εφαρμογής gi-polis.

Επιπλέον ο Δήμος Θήρας, προκειμένου να συμβάλλει στην προστασία από την εξάπλωση του covid 19, προέβη σε:

• Απολύμανση των σχολικών μονάδων, έγκαιρα (πριν την επιβολή των κυβερνητικών μέτρων) και πριν αυτές κλείσουν.

• Απολύμανση έγκαιρα των δημοτικών κτηρίων, κοινοχρήστων χώρων (πλατείες κλπ) και των δημοσίων υπηρεσιών, που το αιτήθηκαν. ·

Έγκαιρη προμήθεια υγειονομικού υλικού (αντισηπτικά, μάσκες, στολές-φόρμες, γυαλιά, γάντια κλπ), που ήδη έχουν διανεμηθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι ανωτέρω δράσεις θα συνεχιστούν και θα εμπλουτισθούν.

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος Γρηγόριος Θ. Μαντούσης