ΟΔΗΓΙΕΣ
για την έκτακτη μηνιαία αποζημίωση (Ιούνιο – Αύγουστο) εποχικά εργαζομένων στον τουρισμό και επισιτισμό, χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης (όχι για ξενοδοχοϋπάλληλους και οδηγούς τουριστικών λεωφορείων), σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 23102/477 (ΦΕΚ 2268/Β/13-6-202).

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της έκτακτης μηνιαίας αποζημίωσης
Δικαιούχοι είναι οι εποχικά εργαζόμενοι του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου που εργάστηκαν κατά το 2019, με πλήρη ή μερική απασχόληση,χωρίς να έχουν δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψηςκαι οι οποίοι κατά το χρονικό διάστημα από Σεπτέμβριο 2019 έως και τον Φεβρουάριο 2020 έλαβαν τακτική επιδότηση ανεργίας για 3 μήνες και 5 μέρες.
Επίσης, δικαιούχοι είναι και όσοι απολύθηκαν από επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πτώχευση της Thomas Cook και οι οποίοι κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2019 έως και τον Φεβρουάριο 2020 έλαβαν τακτική επιδότηση ανεργίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν παραμείνει εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ κατά τον αντίστοιχο μήνα της έκτακτης μηνιαίας αποζημίωσης, για το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο έως και τον Αύγουστο 2020.

Μόνο οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα. Αντίθετα, άνεργοι που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, δεν θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης. Σε περίπτωση που ένας άνεργος με την χρήση των κωδικών TAXISnet ή ΟΑΕΔ δεν μπορεί να εισέλθει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, τότε αυτό σημαίνει ότι δεν είναι δυνητικά δικαιούχος γιατί δεν πληροί τις προϋποθέσεις της έκτακτης μηνιαίας αποζημίωσης.

Οι δικαιούχοι καλούνται να επικαιροποιήσουν τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) που είναι ήδη καταχωρισμένος στον ΟΑΕΔ και να αποδεχτούν προτυποποιημένη υπεύθυνη δήλωση που αναφέρει ότι 1) παραμένουν άνεργοι, 2) από την σύμβασή τους δεν υπάρχει υποχρέωση επαναπρόσληψης κατά τις ισχύουσες διατάξεις και 3) σε περίπτωση ανάληψης εργασίας θα ενημερώσουν αμέσως τον ΟΑΕΔ.

Επισημαίνεται ότι μετά την παραπάνω διαδικασία επικαιροποίησης ΙΒΑΝ και αποδοχής δήλωσης, οι δικαιούχοι δεν απαιτείται να κάνουν καμία άλλη ενέργεια, καθώς ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει την έκτακτη αποζημίωση σε μηνιαία βάση, εφόσον ο δικαιούχος παραμένει εγγεγραμμένος άνεργος.

Η πρόσβαση στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα γίνεται, με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet στη διεύθυνση oaed.gr. Συγκεκριμένα η διαδρομή θα είναι:
http://www.oaed.gr – Από το μενού των επιλογών (πάνω) πατάτε e – Υπηρεσίες – Για την είσοδό σας στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. πατήστε εδώ. – Είσοδος Χρήστη στο Σύστημα – Σύνδεση στο Σύστημα μέσω πιστοποίησης από την ΓΓΠΣ – Είσοδος στη ΓΓΠΣ – Βάζετε τους κωδικούς Taxis και πατάτε Είσοδο – Εξουσιοδότηση – Βάζετε το ΑΜΚΑ και πατάτε Συνέχεια – Στη δεξιά στήλη πατάτε Αιτήσεις – Υποβολή Αίτησης – Επιλέξτε: Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΟΧΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗΣ – Ελέγχετε αν είναι σωστός ο ΙΒΑΝ και πατάτε Επόμενο – Στο ερώτημα: ”Παραμένω άνεργος και από την σύμβασή μου δεν υπάρχει υποχρέωση επαναπρόσληψης κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση ανάληψης εργασίας θα ενημερώσω αμέσως τον Οργανισμό” πατάτε στο “μολύβι” και επιλέγετε ΝΑΙ – Καταχώρηση – Υποβολή

Για οποιοδήποτε πρόβλημα οι εργαζόμενοι να επικοινωνούν με τον ΟΑΕΔ Σαντορίνης                 

τηλ: 2286024816, email
tysantorini@oaed.gr

Για το Συνδικάτο: 6982275026, 6980300150, Email: syndikatotourismouthiras@gmail.com

Πηγή: neasantorinis.gr