Η παγκόσμια ναυλαγορά των τάνκερς συνεχίζει να αντιμετωπίζει πιέσεις οι οποίες επιδεινώθηκαν λόγω της απρόβλεπτα μεγάλης διάρκειας της πανδημίας του COVID-19. Τόσο στην Ελλάδα όσο και σε όλο τον κόσμο, ο κλάδος των δεξαμενοπλοίων έχει να διαχειριστεί μια αβέβαιη και κρίσιμη χρονιά όπου η ναυλαγορά των συγκεκριμένων πλοίων πρέπει να ανταπεξέρθει στους χαμηλούς δείκτες που την ακολουθούν εδώ και 5 χρόνια, όπως είναι η ελάττωση της κατανάλωσης και η μείωση των εγκαταστάσεων πετρελαίου. Αν και η Κίνα καταγράφει ανάκαμψη με αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,3% και αύξηση εισαγωγών σε αργό πετρέλαιο, δεν μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά την εικόνα της παγκόσμιας αγοράς. Κι ενώ εκτός από την αύξηση της αγοράς δεξαμενοπλοίων από την Κίνα, σημειώθηκε μικρή αύξηση του στόλου των τάνκερς σε παγκόσμιο επίπεδο, η μείωση της παραγωγής πετρελαίου το περασμένο έτος που θα συνεχιστεί και το 20121, επιμένει να διαγράφει δυσοίωνο το μέλλον. Οι απώλειες των ναύλων στην spot αγορά είναι μεγάλες με αποτέλεσμα οι πλοιοκτήτες των VLCC να μην καταγράφουν κέρδη όμως προσβλέπουν σε εξισορρόπηση προσφοράς – χωρητικότητας και ζήτησης. Αντίθετα, η ναυλαγορά ξηρού φορτίου είχε την προτελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου 2020 άνοδο 3,2%. Το 2021 θα είναι σίγουρα μια πολύ σημαντική χρονιά, όπου η αναμενόμενη ανάκαμψη της ζήτησης σε συνάρτηση με την μικρή αύξηση του παγκόσμιου στόλου των δεξαμενοπλοίων φέρνουν την προσδοκία για αύξηση των κερδών.