28.2 C
Santorini
Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024
Αρχική Santorini Promo ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ: Βγήκε «λευκός καπνός» στις Βρυξέλλες|Οι οδηγίες της Κομισιόν σχετικά με...

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ: Βγήκε «λευκός καπνός» στις Βρυξέλλες|Οι οδηγίες της Κομισιόν σχετικά με τον τρόπο ασφαλούς επανέναρξης των ταξιδιών και επανεκκίνηση του τουρισμού το 2020

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ένα πακέτο οδηγιών και προτάσεων με στόχο να βοηθήσει τα μέλη-κράτη της ΕΕ να χαλαρώσουν σταδιακά τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς και να ξεκινήσει η λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων.

Οι ανακοινώσεις έγιναν πριν από λίγα λεπτά στις Βρυξέλλες και το money-tourism.gr, με όλο του το επιτελείο αποκωδικοποιεί ακι μεταφράζει τα πολυσέλιδα έγγραφα και όχι μόνο την ανακοίνωση. Σταδιακά δε στο άρθρο θα προστίθενται και τα υπόλοιπα εδάφια με όλες τις λεπτομέρειες. Στα λινκς που ακολουθούν, έχουμε αναρτήσει και όλα τα πρωτότυπα έγγραφα των οδηγιών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «Μόλις το επιτρέψει η υγειονομική κατάσταση, ο κόσμος θα μπορεί να έρθει σε επαφή με τους φίλους και την οικογένειά του, με δεδομένη την τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας.

Το πακέτο αποσκοπεί να βοηθήσει στην ανάκαμψη του τουριστικού κλάδου από την πανδημία μέσω της στήριξης των επιχειρήσεων και της διασφάλισης, ότι η Ευρώπη θα παραμείνει ο πρώτος ταξιδιωτικός προορισμός για τους τουρίστες.

Το πακέτο Τουρισμού και Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμπεριλαμβάνει:

 • Μια γενική στρατηγική ανάκαμψης για το 2020 και μετέπειτα
 • Μια κοινή προσέγγιση για επαναφορά της ελεύθερης μετακίνησης και της άρσης των ταξιδιωτικών περιορισμών της ΕΕ στα εσωτερικά σύνορα σταδιακά και με συντονισμένο τρόπο
 • Ένα πλαίσιο υποστήριξης της σταδιακής επαναφοράς των μεταφορών, το οποίο θα διασφαλίζει την υγεία των επιβατών και του προσωπικού
 • Μια πρόταση, η οποία αποσκοπεί να κάνει τα vouchers ελκυστικά ως εναλλακτική έναντι των αποζημιώσεων.
 • Κριτήρια για την επανέναρξη των τουριστικών δραστηριοτήτων με ασφαλή και σταδιακό τρόπο, καθώς την ανάπτυξη πρωτοκόλλων υγείας για το χώρο της φιλοξενίας
 • Τουρίστες και ταξιδιώτες
 • Η Επιτροπή θέλει να δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες να ταξιδέψουν με ασφάλεια ακολουθώντας τα κάτωθι μέτρα:
 • Ασφαλής επαναφορά της ελευθερίας της μετακίνησης και άρση των εσωτερικών ταξιδιωτικών περιορισμών

Η ελεύθερη κυκλοφορία και τα διασυνοριακά ταξίδια είναι βασικά για τον τουρισμό. Καθώς τα κράτη μέλη καταφέρνουν να μειώσουν την κυκλοφορία του ιού, οι γενικοί περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία πρέπει να αντικατασταθούν από πιο στοχοθετημένα μέτρα. Εάν η γενικευμένη άρση των περιορισμών δεν δικαιολογείται από την κατάσταση της υγείας, η Επιτροπή προτείνει μια σταδιακή και συντονισμένη προσέγγιση που ξεκινά με την άρση των περιορισμών μεταξύ περιοχών ή κρατών μελών με αρκετά παρόμοιες επιδημιολογικές καταστάσεις.

Η προσέγγιση πρέπει επίσης να είναι ευέλικτη, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας επανεισαγωγής ορισμένων μέτρων εάν το απαιτεί η επιδημιολογική κατάσταση. Τα κράτη μέλη πρέπει να ενεργούν βάσει των ακόλουθων 3 κριτηρίων:

 • επιδημιολογικό, εστιάζοντας κυρίως σε τομείς όπου η κατάσταση βελτιώνεται, με βάση τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και χρησιμοποιώντας τον περιφερειακό χάρτη που αναπτύχθηκε από το ECDCΗ προσέγγιση πρέπει επίσης να είναι ευέλικτη, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας επανεισαγωγής ορισμένων μέτρων εάν το απαιτεί η επιδημιολογική κατάσταση. Τα κράτη μέλη πρέπει να ενεργούν βάσει των ακόλουθων 3 κριτηρίων:
 • τη δυνατότητα εφαρμογής μέτρων περιορισμού καθ ‘όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, συμπεριλαμβανομένων των συνοριακών διαβάσεων, συμπεριλαμβανομένων πρόσθετων διασφαλίσεων και μέτρων όπου η φυσική απόσταση μπορεί να είναι δύσκολο να διασφαλιστεί και
 • οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα, με προτεραιότητα τη διασυνοριακή κυκλοφορία σε βασικούς τομείς δραστηριότητας και συμπεριλαμβανομένων προσωπικών λόγων.
 • Όσο τα κράτη θα διαπιστώνουν την μείωση του ρυθμού μετάδοσης του ιού, οι περιορισμοί στην ελεύθερη μετακίνηση θα αντικατασταθούν με πιο στοχευμένα μέτρα. Εάν μια γενική άρση δεν επιτρέπεται λόγω της υγειονομικής κατάστασης, η Επιτροπή προτείνει μια συντονισμένη και σταδιακή προσέγγιση με αρχική άρση των περιορισμών μεταξύ κρατών που έχουν τους ίδιους επιδημιολογικούς δείκτες.

Η προσέγγιση αυτή θα πρέπει να είναι ευέλικτη και να προβλέπει την επαναφορά των περιορισμών εάν καταστεί απαραίτητο. Τα κράτη θα πρέπει να δράσουν με βάση τα επιδημιολογικά, τα οικονομικά-κοινωνικά κριτήρια, και τα μέτρα περιορισμού.

Εάν ένα κράτος αποφασίσει να επιτρέψει την επανεκκίνηση των ταξιδιών, τότε οι περιορισμοί θα πρέπει να αρθούν για όλους τους πολίτες των κρατών-μελών  ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους και θα εφαρμόζονται σε όλα τα μέρη της Ένωσης με την ίδια επιδημιολογική κατάσταση.

 • Επαναφορά των υπηρεσιών μετακίνησης σε όλη την ΕΕ ενώ θα διασφαλίζεται η υγεία των επιβατών και των εργαζομένων

Οι κατευθυντήριες γραμμές παρουσιάζουν γενικές αρχές για την ασφαλή και σταδιακή αποκατάσταση των αεροπορικών, σιδηροδρομικών, οδικών και πλωτών συνδέσεων. Οι κατευθυντήριες γραμμές παρουσιάζουν μια σειρά συστάσεων, όπως η ανάγκη περιορισμού της επαφής μεταξύ επιβατών και εργαζομένων στις μεταφορές, και των ίδιων των επιβατών, μειώνοντας, όπου είναι εφικτό, την πυκνότητα των επιβατών.

Οι οδηγίες περιλαμβάνουν επίσης κατευθυντύριες γραμμές σχετικά με τη χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας, όπως μάσκες προσώπου και επαρκή πρωτόκολλα σε περίπτωση που οι επιβάτες παρουσιάζουν συμπτώματα κορωνοϊού. Οι κατευθυντήριες γραμμές διατυπώνουν επίσης συστάσεις για κάθε τρόπο μεταφοράς και απαιτούν συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών ενόψει της αποκατάστασης σταδιακών συνδέσεων μεταξύ τους.

 • Ασφαλής επανέναρξη των τουριστικών υπηρεσιών

Η Επιτροπή καθορίζει ένα κοινό πλαίσιο που παρέχει κριτήρια για την ασφαλή και σταδιακή αποκατάσταση των τουριστικών δραστηριοτήτων και την ανάπτυξη πρωτοκόλλων υγείας για ξενοδοχεία και άλλες μορφές καταλύματος, για την προστασία της υγείας τόσο των επισκεπτών όσο και των εργαζομένων.

Αυτά τα κριτήρια περιλαμβάνουν επιδημιολογικά στοιχεία. υπάρχει επαρκής χωρητικότητα συστήματος υγείας για τους ντόπιους και τους τουρίστες, ισχυρή επιτήρηση και παρακολούθηση και ικανότητα δοκιμής και ανίχνευση επαφών.

Αυτές οι οδηγίες θα επιτρέψουν στους ανθρώπους να μείνουν με ασφάλεια σε ξενοδοχεία, κάμπινγκ, Bed & Breakfast ή άλλα καταλύματα διακοπών, να τρώνε και να πίνουν σε εστιατόρια, μπαρ και καφετέριες και να πηγαίνουν σε παραλίες και άλλους υπαίθριους χώρους αναψυχής.

 

Πηγή: https://money-tourism.gr/