Οι προτάσεις μας στη σημερινή σύσκεψη για τον τουρισμό.

Σήμερα πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Δήμου τηλεδιάσκεψη με θέμα “Σαντορίνη τουρισμός – η επόμενη ημέρα”. Εν όψει της σταδιακής άρσης των μέτρων και στη λογική της διασφάλισης της υγείας κατοίκων και επισκεπτών αλλά και της επανεκκίνησης της οικονομίας του νησιού, ο επικεφαλής της Θηραϊκής Πολιτείας Νίκος Ζώρζος, αφού αποτύπωσε το πως είναι διαμορφωμένη σήμερα η κατάσταση σε παγκόσμιο επίπεδο, έκανε καταρχήν τις εξής παραδοχές: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού δηλώνει ότι το τουριστικό ρεύμα θα μειωθεί από 60% έως 80%. Εικάζει ότι θα είναι καλύτερη η περίοδος από Οκτώβριο έως Νοέμβριο, επομένως ο τουρισμός από τις χώρες που παραδοσιακά υποδεχόμαστε επισκέπτες κατά την περίοδο του καλοκαιριού, θα είναι δραματικά μειωμένος.
Επίσης αναφερθήκαμε στην εξασφάλιση 3 σημαντικών προϋποθέσεων για το θέμα της επανεκκίνησης της τουριστικής οικονομίας στο νησί μας.

  • Στη διασφάλιση των υγειονομικών μέτρων
  • Στη διασφάλιση της ύπαρξης αεροπορικών και ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών
  • Τη συζήτηση των πρωτοκόλλων που εκπονούνται από το κράτος και τους φορείς του τουρισμού όπως το Ξ.Ε.Ε. , ο Σ.Ε.Τ.Ε. κ.λ.π.

Για το πρώτο θέμα μετά από επικοινωνία με τα μέλη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και συγκεκριμένα τη σχολή Δημόσιας Υγείας, τμήμα Δημοσίας και Κοινοτικής Υγείας, Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, συζητήσαμε την ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για τους επιχειρηματίες και εργαζόμενους στο χώρο της φιλοξενίας, της εστίασης και της μετακίνησης των τουριστών, αποτελούμενο από μια δέσμη σύγχρονου επιστημονικού υλικού, κατανεμημένου ανά τομέα λειτουργικής δραστηριότητας κάθε τουριστικής επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψιν τις έως σήμερα εκδοθείσες κατευθύνσεις για τις τουριστικές επιχειρήσεις από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
Η επιστημονική και εκπαιδευτική υποστήριξη θα αφορά σε γενικές αρχές για τις πηγές και τους τρόπους μετάδοσης των μολυσματικών ασθενειών, την σημασία τήρησης μέτρων ατομικής υγιεινής και περιβαλλοντικής υγιεινής (π.χ. ορθή χρήση μέτρων ατομικής προστασίας, μέτρων φυσικής/κοινωνικής απόστασης, καθαρισμοί, απολυμάνσεις) , τη διαχείριση περιστατικού ασθενείας μέλους του προσωπικούτη διαχείριση ύποπτου κρούσματος, την επικοινωνία και την προσέγγιση των συνεργατών και των φιλοξενούμενων, την ανάγκη ανάπτυξης, εφαρμογής και διάχυσης σχεδίων δράσης (action plans) κ.λ.π. Θα εστιάζεται έντονα στη διαχείριση COVID-19 και θα δομείται σε γενικές αρχές λειτουργίας των ξενοδοχείων και σε γενικές υποχρεώσεις και συστάσεις για τα επιμέρους τμήματα/εγκαταστάσεις των ξενοδοχείων των χώρων εστίασης και μεταφοράς των φιλοξενουμένων.
Η εμπειρία του Τμήματος στην εκπαίδευση ενηλίκων, δίνει τη δυνατότητα να οργανώσουν το πρόγραμμα σεβόμενοι την αρχή της αναλογικότητας και της εφικτότητας των μέτρων ώστε να καταστεί αποδεκτή η εφαρμογή τους τόσο από τις επιχειρήσεις μεγάλου εύρους, όσο και από τη μέση Ελληνική τουριστική επιχείρηση, που είναι μικρού μεγέθους, πολλές φορές οικογενειακής μορφής και απασχολεί κάτω από 10 εργαζόμενους.
Η επιστημονική και εκπαιδευτική υποστήριξη θα έχει ως γνώμονα την αρχή της διαφύλαξης της Δημόσιας Υγείας με σεβασμό των αρχών φιλοξενίας. Θα παρέχεται με τρόπο εύληπτο και προσαρμοσμένο στα ειδικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων και εργαζομένων.
Για το δεύτερο: Θα πρέπει να γίνει συνεργασία με τους κρατικούς φορείς και τους ιδιοκτήτες των μέσων μεταφοράς, όπου αυτό είναι δυνατό, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα του τουριστικού ρεύματος προς το νησί.
Για το τρίτο: Συνεννόηση με τους κρατικούς και τους επαγγελματικούς φορείς για την προσαρμογή των πρωτοκόλλων στις ιδιαιτερότητες του τόπου. Επίσης προτείναμε τη συνεργασία με την Marketing Greece. Επειδή η Σαντορίνη είναι παγκοσμίως γνωστός προορισμός, τη συντήρηση του ονόματος στην αγορά και τη χρησιμοποίηση προωθητικού υλικού όπως την καμπάνια “Santorini The One” η οποία δημιουργήθηκε τα έτη 2014-2015. Το υλικό αυτό είναι έτοιμο, άρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα χωρίς καμία δαπάνη. Επίσης επισημάναμε ότι με έναν ευφυή τρόπο δεν παρουσιάζουμε προωθητικό υλικό στη λογική είμαστε οι καλύτεροι, αλλά στη λογική μας γνωρίζετε δείχνοντας κατανόηση στα προβλήματα που έχουν άλλες κοινωνίες και δεν βρίσκονται στην πλεονεκτική θέση που βρισκόμαστε εμείς. Για την άλλη ημέρα, επισημάναμε ότι πρέπει να εμφανιστεί η Σαντορίνη όπως και είναι, και στο παρελθόν το έχουμε προβάλλει, ένας σύνθετος προορισμός με πολλά τουριστικά προϊόντα. Ούτως ή άλλος η επέκταση μετά το 2015 της τουριστικής περιόδου στηρίχθηκε σε αυτό. Αναφερθήκαμε επίσης στις μελέτες που έχουν κάνει 2-3 εταιρείες για τη λογική της βιωσιμότητας όπως είναι και η εταιρεία Toposophy.
Τέλος ας ευχηθούμε το αύριο να είναι ευοίωνο.

Πηγή: neasantorinis.gr