ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ενημερώνουμε τους πολίτες της Σαντορίνης ότι στο Γ.Ν. Θήρας λειτουργεί Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας στο οποίο οι πολίτες μπορούν να
απευθύνονται για κατάθεση παραπόνων/ καταγγελιών, αλλά και ευχαριστιών.
Στόχος του Γραφείου είναι η άμεση ενημέρωση από τους ίδιους τους ασθενείς για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, με σκοπό την βελτιστοποίηση των υπηρεσιών του Νοσοκομείου,
καθώς και τη διασφάλιση, την προάσπιση και την προαγωγή των δικαιωμάτων ληπτών/τριων υπηρεσιών υγείας.
Τηλέφωνο: 22860 35469
Εκ της Διοικήσεως