Το Σχέδιο Διαχείρισης του Προορισμού Σαντορίνη είναι γεγονός.

Αποτελεί προϊόν σοβαρού διαλόγου και συμφωνίας μεταξύ του Δήμου Θήρας και της Κυβέρνησης που εκπροσωπείται από το Υπουργείο Τουρισμού.

Από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων της η νέα Δημοτική Αρχή γνωστοποίησε τις στρατηγικές της προτεραιότητες και προέβαλε με σαφήνεια και αποφασιστικότητα τις θέσεις της, οι οποίες υιοθετήθηκαν και ενσωματώθηκαν πλήρως στο εν λόγω σχέδιο.

Το Σχέδιο Διαχείρισης του Προορισμού Σαντορίνη έχει ως κεντρικό στρατηγικό στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού με:

  • περαιτέρω ενίσχυση του μοναδικού brand Σαντορίνη
  • ποιοτική αναβάθμιση και εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος ώστε να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά του στο μέλλον
  • μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της τουριστικής ανάπτυξης
  • προστασία και αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων
  • ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα ως συμπληρωματικής προς τον τουρισμό δραστηριότητας
  • διάχυση των ωφελημάτων της τουριστικής ανάπτυξης σε ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Το Σχέδιο Δράσης, που ήδη άρχισε να υλοποιείται, προσδιορίζει τις ενέργειες, ιεραρχεί  τις προτεραιότητες, καθορίζει το χρονοδιάγραμμα και τους αρμόδιους φορείς υλοποίησης καθώς και το κόστος της κάθε ενέργειας.

Με το Σχέδιο αυτό εγκαταλείπονται οι αυθαίρετες και ιδεοληπτικές θεωρίες περί τουριστικού υπερκορεσμού της Σαντορίνης, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν ως άλλοθι για μακροχρόνια αδράνεια και επιδεικτική απουσία σημαντικών έργων υποδομής από τη Σαντορίνη.

Το νέο Σχέδιο Δράσης προβλέπει ενεργητικές πολιτικές σε όλους τους τομείς και θα υλοποιηθεί με τη συνέργεια του Δήμου Θήρας, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, των Υπουργείων και κεντρικών φορέων καθώς και φορέων εκπροσώπησης παραγωγικών ομάδων αλλά και εταιρειών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό και με συνεχή διαβούλευση, στην οποία ο Δήμαρχος Θήρας με συνεργάτες του είναι ενεργά και διαρκώς παρών, έχουν δρομολογηθεί οι παρακάτω ενέργειες:

α) Στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων έγινε αποδεκτή η ενδιάμεση λύση και στη συνέχεια η οριστική επίλυση του ζητήματος με τη διαδικασία Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

β) Αποφασίστηκε η ταχεία εκπόνηση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) προκειμένου να προβλεφθεί η χωροθέτηση έργων που δεν περιλαμβάνει η ισχύουσα ΖΟΕ του 2012.

γ) Ανατίθεται η χωροθέτηση μαζί με την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών και τη λήψη εγκρίσεων για την κατασκευή νέου λιμανιού. Παρά την διαρκή υπονόμευση του έργου από συγκεκριμένους κύκλους, η Σαντορίνη θ’ αποκτήσει σύγχρονο, λειτουργικό και ασφαλές λιμάνι!

δ) Δρομολογούνται όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ανατεθεί από το Δήμο, το έργο της δεύτερης γραμμής τελεφερίκ.

ε) Προωθείται άμεσα σε συνεργασία του Λιμενικού Ταμείου και του Υπουργείου Τουρισμού η ανάθεση του έργου της μαρίνας στην περιοχή του Μονολίθου.

στ) Συμφωνήθηκε με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και θα υλοποιηθεί άμεσα η λειτουργία νέας υπηρεσιακής δομής της Αστυνομίας, σε επίπεδο Υποδιεύθυνσης με δύναμη μόνιμου προσωπικού που θα ξεπερνά τα 120 άτομα καθώς και η ίδρυση και λειτουργία Σταθμού Τουριστικής Αστυνομίας. Ο στόχος Σαντορίνη – ασφαλής προορισμός επιτυγχάνεται.

ζ) Εκπονείται ολοκληρωμένο, επικαιροποιημένο και λειτουργικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΣΑΚ) από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση πιθανών μελλοντικών φυσικών καταστροφών.

η) Θα υλοποιηθούν, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπ. Πολιτισμού, δράσεις προστασίας και ανάδειξης του σπουδαίου πολιτιστικού αποθέματος στη Σαντορίνη, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Πολιτιστικής Διαδρομής Σαντορίνης, που εκπονείται υπό την εποπτεία του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ».

θ) Ξεκινά, σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού και τη χορηγία ιδιωτικής εταιρείας, το φιλόδοξο και πρωτοποριακό φιλοπεριβαλλοντικό πρόγραμμα «Σαντορίνη χωρίς πλαστικό».

ι) Προωθούνται  από το Δήμο, μέσω ΔΕΥΑΘ, έργα διασφάλισης της επάρκειας πόσιμου νερού (νέες αφαλατώσεις) καθώς και έργα αναβάθμισης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων.

κ) Καταβάλλονται προσπάθειες για την επίσπευση των έργων διασφάλισης της ενεργειακής επάρκειας της Σαντορίνης (έργο διασύνδεσης με το ηπειρωτικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας).

λ) Επιδιώκεται συστηματικά, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τη ΑΕΜΥ, η αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας, με την ενίσχυση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του Νοσοκομείου και την επίλυση των εργασιακών τους προβλημάτων. Επισπεύδεται ο διορισμός ικανής διοίκησης στο Νοσοκομείο καθώς και η εξεύρεση οριστικής και σύννομης λύσης για την  πραγματοποίηση αεροδιακομιδών με το αεροσκάφος του Ιδρύματος.

μ) Τελειοποιείται και θα επιδιωχθεί η αυστηρή εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης της κρουαζιέρας σε συνδυασμό με τη λήψη μέτρων για την αποσυμφόρηση συγκεκριμένων σημείων του νησιού και την διάχυση των επιβατών της κρουαζιέρας σε ολόκληρη τη Σαντορίνη.

ν) Ως κατακλείδα αυτών των ενεργειών θεωρείται η δημιουργία και λειτουργία του «Φορέα Διαχείρισης και Προώθησης του Προορισμού», ο οποίος σε τοπικό επίπεδο θα διαχειρίζεται  το Σχέδιο, το οποίο θα είναι «ζωντανό», θα αξιολογείται συνεχώς, θα εμπλουτίζεται και θα αναθεωρείται όταν υπάρχει ανάγκη.

Για όλα τα παραπάνω υπάρχει ρητή δέσμευση υλοποίησης εκ μέρους της Κυβέρνησης και προσωπικά του Πρωθυπουργού.

Ήδη μετά την πρώτη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο διυπουργικό με την παρουσία της πολιτικής ηγεσίας των αρμόδιων Υπουργείων και του Δημάρχου Θήρας, ακολούθησε σύγκλιση της ομάδας εργασίας που αποτελείται από υπηρεσιακούς εκπροσώπους των Υπουργείων, εκπροσώπους του Δήμου Θήρας και της Περιφέρειας υπό τον συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Οικονομικών και Αναπτυξιακών Πολιτικών.

Με όραμα και σχέδιο, με βούληση και πολλή δουλειά, η Σαντορίνη πορεύεται με αισιοδοξία στο μέλλον.

Ο  ΔΗΜAΡΧΟΣ  ΘΗΡΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΣΙΓΑΛΑΣ

Πηγή: santorinipress.gr