Αναγνωρίζοντας την μεγάλη σημασία τού  Νοσοκομείου της Σαντορίνης για την περίθαλψη των μόνιμων κατοίκων και των χιλιάδων επισκεπτών και διαπιστώνοντας τα σοβαρά προβλήματα λειτουργίας του ( όπως τα εξέθεσα σε προηγούμενο άρθρο μου «Το παρόν και το μέλλον του Νοσοκομείου Σαντορίνης» )με  συνεργασία  μου με τούς βουλευτές Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο και  Ανδρέα Πουλά  το Κίνημα Αλλαγής την 16/4/2020 κατέθεσε επερώτηση στη Βουλή με θέμα « Τα προβλήματα από τις συνεχιζόμενες ελλείψεις στο νοσοκομείο Σαντορίνης πρέπει να λυθούν και να λειτουργήσει πλήρως» υπογραφόμενη από τους παραπάνω βουλευτές.