Άλλος ένας στόχος μας πραγματοποιήθηκε ήδη Έτοιμος και Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΘΗΡΑΣ – Σ.Α.Φ.Ι. (Σίκινος, Άνάφη, Φολέγανδρος, Ίος) Α.Ε , αναλαμβάνει δράση. Μία νέα εποχή συνεργασίας μεταξύ των δήμων της περιφερειακής ενότητας Θήρας (Δήμος Θήρας, Δήμος Σικίνου, Δήμος Ανάφης, Δήμος Φολεγάνδρου), ξεκίνα με την έναρξη της λειτουργίας του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΘΗΡΑ – Σ.Α.Φ.Ι ΑΕ. Η υπογραφή του καταστατικού της εταιρίας από τον Δήμαρχο Θήρας που θα είναι και ο Πρόεδρος της και από τους δημάρχους των υπολοίπων τεσσάρων νησιών, οι οποίοι θα είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η εγγραφή της στο ΓΕΜΗ και η απόκτηση ΑΦΜ, της δίνει νομική υπόσταση και της επιτρέπει να αναλάβει δράση. Με τη λειτουργία του Αναπτυξιακού Οργανισμού, οι Δήμοι που συμμετέχουν έχουν στη διάθεσή τους ένα ιδιαίτερα χρήσιμο θεσμικό εργαλείο, προκειμένου να επιδιώξουν την επίτευξη των αναπτυξιακών τους στόχων. Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς αρμοδιότητας των Δήμων, ιδιαίτερα όμως θα βοηθήσει στην έγκαιρη και άρτια προετοιμασία τους, για την υλοποίηση των έργων και των δράσεων που έχουν προγραμματίσει και για τα οποία δεν διαθέτουν τις απαραίτητες υπηρεσιακές δομές. Υπενθυμίζεται ότι στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Οργανισμού θα λειτουργήσει και ο Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης του Προορισμού Σαντορίνη και το Τοπικό Τουριστικό Παρατηρητήριο, δύο σύγχρονες δομές που θα επιτρέψουν στη Σαντορίνη να ενισχύσει το τουριστικό της προφίλ και να αναβαθμίσει ποιοτικά το τουριστικό της προϊόν. Η Δημοτική Αρχή της Θήρας συνεργαζόμενη ισότιμα με τους υπόλοιπους Δήμους, έδειξε την αλληλεγγύη της στα μικρότερα νησιά της περιφερειακής μας ενότητας και διασφάλισε για όλους τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους, να υλοποιήσουν έργα και να επιτύχουν έτσι το στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης τους.