Εγκρίθηκαν από τις αρμόδιες αρχές οι επιχορηγήσεις επενδυτικών σχεδίων για δύο νέα ξενοδοχεία 5 αστέρων στη Σαντορίνη και στη Ζάκυνθο.

Αναλυτικά, το υπουργείο ανάπτυξης και επενδύσεων ενέκρινε το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης ΚΑΣΤΕΛΙ, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου κατηγορίας 5 αστέρων,  δυναμικότητας 24 δωματίων των 71 κλινών στη Σαντορίνη, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 3.987.360,01 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 3.987.360,01 ευρώ.

Παράλληλα, το υπουργείο ανάπτυξης και επενδύσεων ενέκρινε το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΞΤΕ που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου κατηγορίας 5 αστέρων,  δυναμικότητας 59 δωματίων των 123 κλινών στις Αλυκές Ζακύνθου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 6.050.000 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 6.050.000 ευρώ.

Πηγή: tornosnews.gr