Στο σημαντικότερο ταξιδιωτικό γεγονός της Βόρειας Αμερικής, την 18η Διεθνή Έκθεση
Τουρισμού «The New York Times Travel Show» θα συμμετέχει η ομάδα του προγράμματος
Santorinibest.eu με επικεφαλής τον κ. Κώστα Σκαγιά, ambassador του Ελληνο-ΑμερικανικούΕπιμελητηρίου Εμπορίου της Νέας Υόρκης και strategy manager του προγράμματος.

Στη φετινή διοργάνωση, που θα πραγματοποιηθεί από τις 24 – 26 Ιανουαρίου 2020, στο
συνεδριακό κέντρο Jacob K. Javits, η ομάδα του Santorinibest.eu, χρησιμοποιώντας τον
διαδραστικό έντυπο οδηγό καθώς και την κατά πρόσωπον επικοινωνία θα προβάλλει τις
επιχειρήσεις – μέλη του προγράμματος που προσφέρουν εξαιρετικά υψηλού επιπέδου
υπηρεσίες διαμονής, σίτισης, ψυχαγωγίας κ.ά. στο αμερικάνικο κοινό, ιδιαίτερα γνωστό για
τις υψηλές ταξιδιωτικές του δαπάνες.

Σκοπός της συμμετοχής είναι η προώθηση των μελών του Santorinibest.eu σε περίπου
12.000 επαγγελματίες του τουρισμού, πάνω από 35.000 Αμερικανούς επισκέπτες και
περισσότερους από 700 εκθέτες από 176 χώρες.

Παράλληλα, η ομάδα στοχεύει στην ανανέωση αλλά και τη διεύρυνση των επαφών με
ταξιδιωτικούς παράγοντες και δημοσιογράφους της Αμερικανικής τουριστικής αγοράς, οι
οποίες έχουν καλλιεργηθεί αποτελεσματικά τα τελευταία χρόνια και η ενημέρωσή τους
σχετικά με τον αγαπημένο για τους Αμερικανούς τουριστικό προορισμό της Σαντορίνης
καθώς και για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Το Santorinibest.eu είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα προώθησης και πληροφόρησης, που
προβάλλει το πολυτελές και υψηλής ποιότητας τουριστικό προϊόν των επιχειρήσεων –
μελών του σε στοχευμένο κοινό ανώτερου εισοδηματικού και μορφωτικού επιπέδου
διεθνώς, συνδυάζοντας τις παραδοσιακές μορφές προώθησης με τις ψηφιακές καινοτόμες
εφαρμογές. Συμμετέχει σε 8 Εκθέσεις Τουρισμού, 4 Yacht Boat Shows και Road Shows και
πραγματοποιεί B2B συναντήσεις και άλλες εκδηλώσεις σε 12 χώρες.