Για κάποιους, δεν είναι δεδομένη η Ανάσταση με τις οικογένειες τους..ΔΕΥΑΘ 24ωρες εργάζονται για εμάς !!! Σας ευχαριστούμε !!

Πηγή: ΜΑΝΟΛΗΣ ΟΡΦΑΝΟΣ