ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Η Σαντορίνη στην ψηφιακή εποχή»

Ο Δήμος Θήρας υλοποιώντας το Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης πραγματοποιεί σημαντικά βήματα προς την ψηφιακή μετάβαση.
Στο πλαίσιο αυτό υπέβαλε αίτηση χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Σαντορίνη έξυπνο και βιώσιμο Νησί». Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών με την εξ αποστάσεως λειτουργία των υπηρεσιών για την προστασία από τον covid-19.
Στο συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και οι ακόλουθες δράσεις.
• Κέντρο επιχειρήσεων του Δήμου και αξιολόγηση των αιτημάτων των πολιτών.
• Καταγραφή των πληθυσμιακών ροών στο νησί.
• Καταγραφή κυκλοφοριακών φόρτων στο οδικό δίκτυο.
• Ψηφιοποίηση όλων των οικοδομικών αδειών του Δήμου.
• Ψηφιοποίηση μελετών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
• Εγκατάσταση και λειτουργία ενιαίας πλατφόρμας Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) που θα αφορά στο σύνολο του Δήμου και των υποδομών του.
• Διαχείριση στόλου οχημάτων του Δήμου και ζημιών.
• Σύστημα παρακολούθησης πληρότητας των κάδων απορριμμάτων.
Επιπλέον προβλέπεται η τεχνική και επιστημονική υποστήριξη του Δήμου προκειμένου να υπάρξει σωστή λειτουργία και αξιοποίηση των πιο πάνω συστημάτων.
Τέλος το έργο περιλαμβάνει και δράσεις ενημέρωσης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.666.368,94 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Είναι προφανές ότι η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών αυξάνει την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα του Δήμου μας, μειώνει το λειτουργικό του κόστος, βελτιώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες και προωθεί την συμμετοχικότητα στη λήψη των αποφάσεων.
Συνεχίζουμε δυναμικά με πίστη και όραμα για τη Σαντορίνη της Βιώσιμης Ανάπτυξης για την πρόοδο και την ευημερία των κατοίκων της.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΡΑΣ 

Πηγή: Antonis Sigalas