Η σημερινή γεωπολιτική διαμόρφωση του Αιγαίου, είναι αποτέλεσμα μιας συνθήκης (Λωζάνη 1923),την οποία διαπραγματεύθηκαν και αποδέχθηκαν και τα δύο μέρη.
Δύο εκατομμύρια άνθρωποι , που κατοικούσαν στη Μικρά Ασία, μεταφέρθηκαν βιαίως στην Ελλάδα. Έναντι της εκδίωξής των, η Τουρκία ανεγνώρισε την κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά του Αιγαίου.

Πηγή: Γρηγόρης Μαντούσης