Με στόχο τη σύγκληση ανάμεσα στις αναζητήσεις των αγορών και στις προσφορές των προορισμών, οργανώνεται το προσεχές Σάββατο από την MTC GROUP το TOURISM MARKET FORUM  στο πλαίσιο της έκθεσης GREEK TRAVEL SHOW στις εγκαταστάσεις της HELEXPO στο Μαρούσι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας Συμβούλων «πρόκειται για μια καινοτόμα πρωτοβουλία δεδομένου ότι αντιστρέφει την μέχρι σήμερα πρακτική της παρουσίασης των προορισμών στις αγορές, αφού οι αγορές είναι εκείνες που θα ενημερώσουν τους προορισμούς για τις διαμορφούμενες τάσεις και θα συζητήσουν με τους προορισμούς τις δυνατότητες που εκείνοι διαθέτουν για να ανταποκριθούν σε αυτές».

Στο Forum  έχουν προσκληθεί και θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της ταξιδιωτικής αγοράς που εξειδικεύονται στον εισερχόμενο τουρισμό από Αμερική, Κίνα , Ινδία και Κύπρο καθώς και άλλοι που ασχολούνται με θεματικές μορφές όπως ο Θρησκευτικός, Πολιτιστικός , Γαμήλιος, Βιωματικός και Ιατρικός, από  Ασία και Ευρώπη. Από πλευράς προορισμών έχουν προσκληθεί εκπρόσωποι των Δήμων με τους οποίους συνεργάζεται η εταιρία στην ανακοίνωση της οποίας προστίθενται και τα εξής:

«Η διαχείριση ενός τουριστικού προορισμού δεν μπορεί να ταυτίζεται μόνο με τις ενέργειες προβολής του. Απαιτεί αμφίδρομη ενημέρωση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης και προσαρμογή στα νέα δεδομένα που δημιουργούνται, είτε αυτά έχουν να κάνουν με εναλλακτικές μορφές είτε και με άλλα εξειδικευμένα ενδιαφέροντα των ταξιδιωτών.

Με το σκεπτικό, συνεπώς, αυτό, οφείλουμε να εστιάζουμε στο τι η κάθε αγορά αναζητά και όχι να επιβάλουμε στην αγορά εκείνο που εμείς προσφέρουμε».