Η επενδυτική τράπεζα εξηγεί ότι απαιτείται τουλάχιστον άλλη μία αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας από S&P, Fitch ή Moody’s – Τι σημαίνει η αναβάθμιση για τράπεζες και ομόλογα – Eurobank Equities: Το θετικό story της Ελλάδας συνεχίζεται μετά την αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα

Στις 8 Σεπτεμβρίου, μετά το κλείσιμο της αγοράς, η DBRS Morningstar αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της χώρας σε ξένο και τοπικό νόμισμα σε επενδυτική βαθμίδα BBB (low) από BB (high) με σταθερές προοπτικές, αναφέρει η αμερικανική τράπεζα Goldman Sachs. Η DBRS Morningstar αναβάθμισε το αξιόχρεο της Ελληνικής Δημοκρατίας και τις βραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις σε ξένο και τοπικό νόμισμα από R-3 σε R-2 (μεσαία).

Οι αξιολογήσεις της DBRS Morningstar αποτελούν μια εκ των τεσσάρων μεγάλων οίκων αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των S&P, Fitch και Moody’s τους οποίους χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τον καθορισμό των απαιτήσεων όταν τα κρατικά ομόλογα χρησιμοποιούνται ως εγγύηση. Η επενδυτική τράπεζα εξηγεί ωστόσο ότι η μεθοδολογία πολλών δεικτών ομολόγων απαιτεί τουλάχιστον μία αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας επίσης από τη S&P, τη Fitch ή τη Moody’s. Οι επόμενες αναθεωρήσεις αξιολόγησης για το αξιόχρεο της Ελλάδα είναι την 15η Σεπτεμβρίου 2023 από τη Moody’s με τρέχουσα αξιολόγηση Ba3 και τρεις βαθμίδες χαμηλότερα από την επενδυτική βαθμίδατην 20η Οκτωβρίου 2023 από τη S&P με τρέχουσα αξιολόγηση είναι ΒΒ+ και μια βαθμίδα χαμηλότερα από την επενδυτική βαθμίδα και τέλος την 1η Δεκεμβρίου 2023 από τη Fitch με τρέχουσα αξιολόγηση είναι BB+ και μια βαθμίδα χαμηλότερα από την επενδυτική βαθμίδα.

Οι επιπτώσεις για τις ελληνικές τράπεζες θα είναι θετικές. Η Goldman Sachs αναμένει στην επόμενη αναθεώρηση από την S&P και τη Fitch, καθώς και οι δύο είναι σήμερα μια βαθμίδα χαμηλότερα από την επενδυτική βαθμίδα να αποτελέσουν σημαντικούς καταλύτες. Τυχόν αναβαθμίσεις μπορεί να προκαλέσουν την ένταξη της Ελλάδας σε δείκτες ομολόγων. Η διαφορά των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων σε σχέση με τα γερμανικά και τα ιταλικά ομόλογα μειώθηκε τα τελευταία 3 χρόνια, αντανακλώντας τη βελτιωμένη πορεία του δημόσιου χρέους και την εμπιστοσύνη της αγοράς ότι η Ελλάδα θα αποκτήσει ξανά το καθεστώς επενδυτικής βαθμίδας.

«Κατά το τελευταίο κλείσιμο, τα δεκαετή ελληνικά ομόλογα διαπραγματεύονταν στο 4% περίπου που σημαίνει ήδη χαμηλότερη απόδοση σε σύγκριση με τα ιταλικά δεκαετή ομόλογα σε 4,3%. Σημειώνεται ωστόσο ότι η συμπίεση των περιθωρίων απόδοσης των εταιρικών ομολόγων των ελληνικών τραπεζών έχει μείνει πίσω σε σχέση με τα κρατικά τα τελευταία χρόνια κυρίως λόγω χαμηλότερης ρευστότητας. Η ανακοινωθείσα αναβάθμιση του καθεστώτος αξιολόγησης του δημοσίου από την DBRS μαζί με οποιαδήποτε άλλες αναβαθμίσεις, μπορεί να επιτρέψει φθηνότερη χρηματοδότηση για τις ελληνικές τράπεζες γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για τα νέα σχέδια έκδοσης MREL των ελληνικών τραπεζών, κατά την άποψή μας», προβλέπει η Goldman Sachs.

Πηγή: newmoney.gr