ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΕΘΟΔΙΚΑ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
“ΑΝΤΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΗΜΗΣ ΤΗΣ”

καταθέσαμε πρώτοι στην Ελλάδα πρόταση
για την ηλεκτροκίνηση στη Σαντορίνη..!!

Θήρα, 14/12/2020
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Ο Δήμος Θήρας πρωτοπορεί και στον
τομέα της ηλεκτροκίνησης»

Ο Δήμος Θήρας, υλοποιώντας με συνέπεια το Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης στη Σαντορίνη, προχωρά σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης στο σύνολο του Δήμου.
Η δημιουργία της κατάλληλης υποδομής για την ηλεκτροκίνηση αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για την ενεργειακή μετάβαση και την επίτευξη των εθνικών στόχων για άμβλυνση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.
Οι ευρωπαϊκές στρατηγικές προτεραιότητες για την ανάγκη μείωσης των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων από τις μεταφορές, με στόχο την προστασία της υγείας του πληθυσμού και του περιβάλλοντος, έχουν ήδη ενσωματωθεί και στην εθνική μας νομοθεσία με πρόσφατα νομοθετήματα.
Έτσι, άνοιξε και στην Ελλάδα ο δρόμος για την προώθηση και την εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης.
Αντιλαμβανόμενοι τα οφέλη της ηλεκτροκίνησης για τον Δήμο μας προχωρήσαμε στις παρακάτω ενέργειες:
1. Υποβάλαμε πρόταση στο Πράσινο Ταμείο για την εξασφάλιση χρηματοδότησης του Δήμου μας για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) προκειμένου να σχεδιασθεί η χωροθέτηση ηλεκτρικών φορτιστών με σημαντικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη για τους κατοίκους και επισκέπτες του νησιού μας.
2. Υποβάλαμε πρόταση χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» για το έργο «Υποδομές ηλεκτροκίνησης- Ηλεκτρικά οχήματα- Σταθμοί φόρτισης του Δήμου Θήρας».
Με την έγκριση της πρότασης ο Δήμος μας θα προμηθευτεί 10 νέα ηλεκτρικά οχήματα για διάφορες χρήσεις καθώς και ηλεκτρικούς φορτιστές τους.
Τα ηλεκτροκινούμενα οχήματα έρχονται να καλύψουν ουσιαστικές μεταφορικές ανάγκες και παράλληλα να προσπορίσουν σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη στον Δήμο.
Συνεχίζουμε με απόλυτη συνέπεια και προσήλωση στο Στρατηγικό μας Σχέδιο.
Προβλέπουμε και Οικοδομούμε τη Σαντορίνη της βιώσιμης ανάπτυξης και της ευημερίας.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΡΑΣ

Πηγή: Antonis Sigalas